Czyżyny to moje miejsce na ziemi. Dlatego dokładam wszelkich starań by nasza Dzielnica stawała się coraz piękniejsza. Jako jeden z pionierów budżetu obywatelskiego, inicjowałem działania w zakresie rewitalizacji parku Lotników Polskich. Zwróciło to uwagę władz miasta na wartość tego miejsca, a innych mieszkańców zainspirowało do włączenia się w akcję ożywienia parku.

Byłem inicjatorem analizy komunikacyjnej dla obszaru os. 2 Pułku Lotniczego, Dywizjonu 303 i Avia, mającej na celu lepszą organizację ruchu kołowego oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Zapoczątkowałem działania mające na celu założenie ogrodu “Zielono mi” znajdującego się nieopodal Parafii pw. Św. Brata Alberta.

Dzięki moim staraniom rozpoczęliśmy remont ul. Hynka. Byłem jednym z inicjatorów przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego.

Inicjowałem dzialania mające na celu ochronę terenów zielonych przy pasie startowym. Jestem pomysłodawcą i organizatorem formuły zajęć fitness organizowanego dla mieszkanek i mieszkańców Czyżyn.