• Remont ulicy Hynka, dzisiaj, szczególnie na wysokości kościoła ulica jest pełna dziur i wystających studzienek kanalizacyjnych.
  • Budowa nowych miejsc parkingowych, porządkowanie sposobu parkowania samochodów, tak aby ulice i chodniki były przejezdne.
  • Modernizacja układu drogowego, budowa nowych rozwiązań (np. Wyjazd z ul. Hynka bezpośrednio w ul. Marii Dąbrowskiej)
  • Ochrona przestrzeni pasa startowego historycznego lotniska Rakowice-Czyżyny.
  • Ochrona ostatnich terenów zielonych pomiędzy pasem startowym a szkołą 155.
  • Rewitalizacja alejek oraz zieleni w parku im. Generała Skalskiego.
  • Doposażenie ogródka jordanowskiego (przy cukierni).
  • Ochrona i rewitalizacja zieleni przyblokowej, nasadzenia i pielęgnacja.
  • Transparentność działań samorządu oraz poprawa komunikacji z mieszkańcami.